MOBILIARI URBÀ

ESCOFET és una indústria arrelada a Barcelona que fabrica i edita productes de qualitat i d'alta gamma en formigó arquitectònic i emmotllat. Líder en mobiliari urbà al mercat gràcies a la seva llarga experiència, audàcia i visió de futur. Escofet s'ha convertit en el punt de trobada de l'avantguarda industrial i l'arquitectura contemporània. 

La seva estratègia pionera d'anticipació a la demanda en interacció amb els projectistes, el lideratge en la investigació i la creació d'un vocabulari universal d'elements urbans, així com el seu precís servei de logística, són les claus del creixement i l'expansió internacional d'Escofet.

Des de la seva fundació, Escofet contribueix a millorar la qualitat de vida i l'imaginari dels ciutadans. Empra un gran component d'innovació i criteris constructius que han obert nous camins en la creació de l'espai urbà i l'edificació, explotant la millor tecnologia aplicada a l'excel·lència del formigó, que s'estén també a altres materials.

Escofet impulsa la creació d'un espai urbà atemporal i els seus productes romanen vigents gràcies al disseny rigorós, la universalitat en la seva aplicació i la seva estricta condició material, definint un vocabulari urbà relacionat amb la història i bolcat en el futur.

 

Taules