TST-250/PP

DESCRIPCIÓ

TST-250 / PP. Millor visió en els passos de zebra.
Les estadístiques revelen que una il·luminació adequada en els passos de zebra sense semàfor són la millor solució per disminuir els accidents amb vianants.

Des d'aquesta realitat neix TST-250 / PP. Per un punt de llum especialment dissenyat per reduir els accidents en els passos de vianants. TST-250 / PP s'integra harmònicament a la carretera i ofereix una il·luminació que aconsegueix cridar l'atenció del conductor i incrementa el camp de visió horitzontal i vertical del vianant.

Més visió, més seguretat per a tothom.

Crida l'atenció del conductor
– Incrementant la il·luminació de la via.
– Canviant el color de la llum.
– Amb el flaix destellant que incorpora la lluminària.

Augmenta la visibilitat del vianant
– Il·luminant el cos del vianant.

TORNAR

COMPARTIR

ALTRES PRODUCTES RELACIONATS