Enllumenat
Industrial

Estudis lumínics i subministrament d'una àmplia gamma de lluminàries i làmpades per a aplicacions industrials.

Assessorem el client amb la finalitat d’oferir les solucions més eficients.

Tecnologia LED, halogenurs i fluorescència; campanes industrials, projectors, pantalles estanques LED, etc.

Sistemes de regulació electrònica que permeten, mitjançant sensors de llum i de moviment, ajustar automàticament la intensitat de les lluminàries en funció del nivell de llum natural i de la presència de persones. Amb aquests sistemes s’aconsegueix minimitzar les necessitats lumíniques, els costos d'explotació i el manteniment.

1.

 
Estudis lumínics

Instal·lació industrial amb la lluminària
Proteon LED de Carandini.

Instal·lació industrial amb la lluminària I-Beam
LED de Carandini.

 
Solucions més eficients

Instal·lació esportiva al pavelló Municipal del
municipi de Manlleu. Lluminàries Haloprism.

Instal·lació Industrial amb la lluminària
Haloprism i claraboies Sunoptics.

Enllumenat
Públic i
Viari

Estudis lumínics i subministrament d'una àmplia gamma de lluminàries i làmpades per a aplicacions viàries.

Assessorem ajuntaments i tècnics municipals amb la finalitat d’oferir les solucions més eficients energèticament.

Tecnologia LED, halogenurs metàl·lics i sodi d’alta pressió.

Possibilitat de substituir equips i làmpades de vapor de mercuri i d'halogenurs metàl·lics per equips de sodi d'alta pressió amb doble nivell de potència.

Sistemes de control a distància (telegestió) de l'enllumenat mitjançant sistemes de comunicació GPRS i WiFi amb la finalitat de minimitzar les necessitats lumíniques, els costos d'explotació i el manteniment.

Representació de la marca Carandini a les comarques d'Osona, Bages, Berguedà i Girona.

2.

 
Assessorament
integral

Instal·lació industrial amb la lluminària
Proteon LED de Carandini.

Enllumenat públic a Vic.

 
Menys costos,
més llum

Il·luminació rotonda.

Il·luminació Viària a Santpedor.

Enllumenat
Arquitectònic
i Museístic

Estudis lumínics i subministrament d'una àmplia gamma de lluminàries i làmpades per a aplicacions arquitectòniques i museístiques.

Assessorem el client amb la finalitat d’oferir les millors solucions tant des de la vessant estètica com des de la vessant de l’eficiència energètica.

Tecnologia LED, làmpades de baix consum, regulació de la distribució de la llum, la intensitat i la potència. Lluminàries amb un percentatge de reproducció cromàtica superior al 80%.

Novetat: lluminària amb placa LED de 25 W que permet regular la temperatura de color de 2.700 a 6.500 graus Kelvin.

3.

 
Assessorament,
integral

Instal·lació industrial amb la lluminària
Proteon LED de Carandini.

Enllumenat Arquitectònic a Vic.

 
Menys costos,
més llum

Il·luminació a la talla romànica de Majestat de
Beget. La talla més important del Romànic Català.

Il·luminació de l’esglèsia de Sant Hilàri de
Sacalm.

Enllumenat
Esportiu

Estudis lumínics i subministrament d'una àmplia gamma de lluminàries i làmpades per a aplicacions esportives. Assessorem el client amb la finalitat d’oferir les solucions més eficients i més adequades.

Tecnologia LED i halogenurs de baix consum.
Projectors eficients, de gran durabilitat, mínim manteniment i bona reproducció cromàtica.

Sistemes de regulació electrònica que permeten, mitjançant un sensor fotoelèctric, ajustar automàticament la potència de les lluminàries en funció del nivell de llum natural. Amb aquests sistemes s’aconsegueix mantenir estable el nivell d’il·luminació amb el mínim consum elèctric.

4.

 
Mínim consum,
elèctric

Renovació enllumenat Club Tennis Vic

Il·luminació natural amb claraboies Sunoptics.

Làmpades
d’estalvi
energètic i
manteniment
d’instal·lacions

Subministrament d'equips i làmpades d’estalvi energètic per a la renovació i el manteniment d’instal·lacions existents. Equips electrònics de doble nivell, regulables i telegestió.

Làmpades LED de substitució de les làmpades d'incandescència i de les halògenes dicroiques i lluminàries LED per a reduir el consum energètic d'oficines, hotels, edificis municipals, locals comercials i habitatges.

5.