IL·LUMINACIÓ INDUSTRIAL I COMERCIAL

Estudis lumínics i subministrament d'una àmplia gamma de lluminàries i làmpades per a aplicacions industrials. Assessorem el client amb la finalitat d’oferir les solucions més eficients.

Tecnologia LED, halogenurs i fluorescència; campanes industrials, projectors, pantalles estanques LED, etc.

Sistemes de regulació electrònica que permeten, mitjançant sensors de llum i de moviment, ajustar automàticament la intensitat de les lluminàries en funció del nivell de llum natural i de la presència de persones. Amb aquests sistemes s’aconsegueix minimitzar les necessitats lumíniques, els costos d'explotació i el manteniment.

 

VEURE SECCIÓ DE PRODUCTES

Il·luminació industrial i comercial