Il·luminació
Natural

Realitzem estudis lumínics i subministrem les claraboies Boada Sunoptics, que tenen un coeficient de transmissió de la llum del 68%, una difusió del 100% i eviten el pas a l’interior de la radiació ultraviolada (UV). Aquestes claraboies, combinades amb un sistema d’il·luminació regulable, permeten reduir considerablement els consums d’energia elèctrica en edificis d’ús comercial, industrial i magatzem. També tenen aplicació en edificis d’habitatges.

Per a cada projecte fem un estudi lumínic, econòmic i d’estalvi energètic, tenint en compte les lluminàries, les reflectàncies de les parets, el sistema de calefacció i refrigeració, l’alçada, etc.

La millor
claraboia
del món

L’estalvi en la factura de la llum és entre un 40 i un 70% i la inversió es recupera entre 2 i 5 anys. El producte té una garantia de 5 anys.

Aquest producte està fabricat als Estats Units i està instal·lat a les cadenes de retail més grans d’Amèrica, incloent Walmart, Lowes i Best Buy. A Europa, el producte està instal·lat a les cadenes Decathlon, Carrefour, Ikea, Sansburys, Morrissons i Marks & Spencer, entre d’altres.

 

Estudis realitzats als Estats Units conclouen que en els edificis comercials il·luminats amb llum natural les vendes són un 40% superiors i que la productivitat i la concentració del personal augmenta.