IL·LUMINACIÓ INTEL·LIGENT PER ESTACIONS DE TREN DE LA MÀ DE CARANDINI

24.02.2020

Carandini renova l'enllumenat de l'estació de l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig de Camp.
L'aplicació d'aquest projecte és una estació de tren amb una solució d'il·luminació intel·ligent. Les solucions lumíniques que Carandini ha utilitzat són les lluminàries V-MAX, Junior i HFL i el sistema de control de la il·luminació Controlux cerca.

Necessitats del client
Com en moltes ocasions, tot va començar amb una idea, la de redibuixar la línia de tren que uneix Tarragona i València. Aquesta idea permetia alliberar l'espai que ocupen les vies actuals que creuen el nucli de moltes poblacions i estan a primera línia de mar, repercutint enormement en la vida de les persones que viuen a les poblacions veïnes i reduint el trajecte de l'tren a fins a mitja hora.

La idea esdevenir un projecte d'enginyeria en el qual Carandini va tenir l'ocasió de col·laborar projectant la il·luminació de l'estació de l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig de Camp, la qual només es farà servir en casos d'emergència. El projecte havia de complir els nivells lumínics de cadascuna de les zones: andanes, marquesines, aparcaments, vials i passos subterranis. Es van establir uns nivells lumínics normatius, però la uniformitat havia d'excedir amb escreix aquests requeriments en pro de el confort dels usuaris de l'espai.

Projectar instal·lacions d'il·luminació no seria una tasca completa en l'actualitat sense una solució de gestió de la il·luminació a l'altura de les millors tecnologies disponibles. Per això, es va determinar la implementació d'un sistema de regulació de la il·luminació que incrementés els nivells lumínics de les andanes de forma prèvia a l'arribada dels trens. A més, per al conjunt de la instal·lació; es va requerir el control lumínic de cada zona per ajustar el consum energètic als horaris d'obertura, entrada de llum natural i afluència de passatgers. Finalment, tot això funcionaria de forma automàtica i integrada en el programari de control global de la instal·lació, de tipologia SCADA.

Sistema i arquitectura proposada
Per aconseguir el funcionament autònom de les lluminàries, es va decidir emprar el sistema Controlux cerca de Carandini. Aquest sistema permet implementar un ampli ventall de solucions a mida i la seva integració amb els protocols de comunicació més habituals en l'àmbit de l'automatització industrial i les ciutats intel·ligents.

Per a la comunicació amb les lluminàries es va proposar la implantació de cable de control i protocol DALI. A l'ésser una infraestructura puntual i intensiva, es podia garantir la comunicació amb les lluminàries sense sobrepassar les limitacions de distàncies i dispositius de el protocol de comunicació.


Per regular de forma diferenciada cadascun dels grups de lluminàries, es va definir la disposició de diferents BUS de control. A l'emprar un protocol que permet la regulació identificada de lluminàries com el DALI, es va poder optimitzar el nombre de busos de control fent que hagués 7 grups de control amb tan sols 5 bus de senyal.

Amb el suport d'un equip d'instal·ladors especialitzats, es va implantar els bus de control amb èxit, fent que la posada en marxa de la solució es centrés en la validació del programari, dissenyat de forma específica per complir amb els requeriments de el projecte.

De forma posterior a la validació de l'funcionament de totes les lluminàries i dispositius de control, es va procedir a les proves d'integració, que van mostrar que totes les variables estaven mapejades de forma correcta i el sistema reaccionava a les consignes de regulació de forma ràpida.

Resultats: Adaptació als requeriments de forma integrada
Carandini, amb el seu porfoli de lluminàries, va ser capaç de respondre als requeriments d'un projecte amb un alt nivell d'exigència. A més, amb el sistema Controlux de cerca es va aconseguir dissenyar una solució que complís amb la totalitat de les necessitats de cadascuna de les àrees de la instal·lació. Això va ser possible gràcies a la col·laboració entre les diverses empreses involucrades en el projecte, l'ús de solucions amb múltiples funcionalitats modulars i els protocols estàndard de comunicació industrials. Una solució oberta i flexible que permet portar els sistemes automàtics de control de la il·luminació més enllà i aconseguir que interactuïn amb altres dispositius. Tot això deixa la porta oberta a el disseny d'instal·lacions que s'adaptin a les necessitats actuals, però també a aquelles que no s'han previst en el moment de el disseny de la instal·lació.

Des Carandini, ens complau haver ajudat a escurçar distàncies entre persones, així com haver disminuït les molèsties i riscos que comporten el pas de trens a alta velocitat per nuclis de població. Des del departament de solucions intel·ligents d'il·luminació, apostem per l'adaptació a les necessitats de cada instal·lació partint des de l'escolta de cada un dels grups d'interès implicats en cada projecte. Dissenyem solucions centrades en tots els usuaris que interactuen amb les instal·lacions, vetllem per que la qualitat d'aquestes solucions perduri en el temps, els usuaris estiguin formats en l'ús de les mateixes i aquestes permetin integrar els nous dispositius que puguin ser necessaris en un futur.

TORNAR

COMPARTIR